آرشیو

مدیرامور حراست پست‌بانک‌ایران:

پاسخگوئی به هموطنان از مهمترین وظایف حراست این بانک است

آرش شهرکی‌کیا مشاور مدیرعامل و مدیرامور حراست پست‌بانک‌ایران درجلسه معارفه رئیس جدید حراست مدیریت شعب استان خوزستان گفت: پاسخگوئی به هموطنان از مهمترین وظایف حراست این بانک است.

بانک روز:

دومین دوره آموزش آنلاین تبیین قانون جدید بیمه شخص ثالث در بیمه آرمان

دومین دوره آموزش آنلاین تبیین قانون جدید بیمه شخص ثالث در بیمه آرمان از طریق ویدیو کنفرانس برای کارکنان شعب منطقه 2 کشور برگزار شد.

فریدون احمدی نماینده زنجان:

بانک صنعت ومعدن کارخود را با شایستگی انجام می‌دهد

فریدون احمدی نماینده زنجان و نایب رئیس كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: بانك صنعت ومعدن ماموریت خود را به خوبی پیدا كرده و كارخود را با شایستگی انجام می‌دهد.