آرشیو

آفت بنگاهداری در نظام بانکی؛

پرونده‌ بانکها در هیات انتظامی/یخ دارایی‌منجمد کی باز خواهد شد؟

پرونده بانکها در هیات انتظامی در شرایطی مشغول رسیدگی است که انجماد بخشی از تسهیلات نه تنها از سوی بانک مرکزی بلکه از سوی مالکان اصلی سپرده‌های بانکی نیز پذیرفته شده نیست.

بانک روز:

ضرورت رتبه‌بندی بانک‌ها توسط بانک مرکزی/تجربه کشورهای اروپایی

خلا رتبه‌بندی اعتباری بانک‌ها، یکی از مشکلات اجرای بانکداری حرفه‌ای در کشور است. بر این اساس، ضرورت رتبه‌بندی بانک‌ها توسط بانک مرکزی و شرکت‌های تخصصی رتبه‌بندی، غیرقابل انکار است. استفاده از تجر...

بانک روز:

کاهش نرخ سود بانکی به مانع خورد؟

سه شاهد متفاوت از به مانع خوردن کاهش نرخ سود خبر می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر نرخ سود سپرده‌ها در بانک‌ها عمدتا از رقم تعیین شده در بخشنامه شورای پول و اعتبار بالاتر است و روند نزو...


صفحه قبل 1 صفحه بعد
Top