فیش حقوقی

fuk4rghizt3ifb0o.jpg
بانک روز:

هوشمند نبودن نظام حسابرسی عامل اصلی پدیده فیش‌های حقوقی - 22 دی 1395 - 18:31

رئیس دیوان محاسبات یکی از مشکلات دستگاه‌های نظارتی را هوشمند نبودن نظام حسابرسی و حسابداری دانست و گفت: اگر دستگاه‌های نظارتی که هوشمند بودند از سه سال پیش بالا رفتن مبالغ فیش‌های حقوقی را به مدیران اخطار می‌دادند، پدیده فیش‌های حقوقی به وجود نمی‌آمد...

2g5kj7dhqosdrjbf.jpg
بانک روز:

حذف «عموم مردم» از نظارت بر فیش‌های حقوقی چه توجیهاتی دارد؟ - 18 دی 1395 - 11:58

ماندن یا حذف عبارت «عموم مردم» از ماده ۳۵ لایحه برنامه ششم توسعه یکی از بحث‌های این روزهای مجلس است.

Top