دانسکه بانک

4ohpfttkvnbkxnj6.jpg
بانک روز:

قرارداد تأمین مالی بانک سامان و دانسکه بانک دانمارک - 1 مهر 1396 - 15:16

قرارداد بلندمدت (فاینانس) میان بانک سامان و دانسکه بانک دانمارک روزگذشته به امضا رسید.

lj72brpoiwgpklpx.jpg
بانک روز:

مذاکرات دانسکه بانک با بانک مرکزی ایران برای تامین مالی - 20 دی 1395 - 16:26

رویترز گزارش داد دانسکه بانک سرگرم مذاکره با بانک مرکزی ایران درباره فراهم کردن اعتبار برای مشتریانی است که فعالیت تجاری در ایران دارند.

Top