نتیجه جستجو

xs7mvfrodqcxagns.jpg
بانک روز:

فرصت ویژه برای بخشودگی جرایم بدهکاران در بانک ملی ایران - 20 دی 1395 - 15:23

بانک ملی ایران فرصتی ویژه برای بدهکاران مطالبات غیرجاری این بانک جهت بهره‌مندی از بخشودگی جرائم تأخیر مازاد بر نرخ معامله را فراهم کرد.

Top