ارتباط تلفنی

ciuogiu88htmj6kb.jpg
بانک روز :

ارتباط مستقیم تلفنی با معاون اداری و توسعه منابع انسانی بانک شهر - 26 بهمن 1395 - 13:16

جلسه ارتباط مستقیم تلفنی با مدیران بانك شهر اين هفته با حضور معاون اداری و توسعه منابع انسانی اين بانك برگزارمي شود.

lhfrrl0lakauvwrn.jpg
بانک روز:

ارتباط مستقیم تلفنی با معاون مالی و اقتصادی بانک شهر - 20 دی 1395 - 15:31

جلسه ارتباط مستقیم تلفنی با مدیران بانک شهر، این هفته با حضور معاون مالی و اقتصادی برگزار می‌شود.

Top