نظام پرداخت

pvhdlurfczrilypx.jpg
بانک روز:

خدمات جدید «پایا» در حوزه نظام های پرداخت بانک ملی ایران در راه است - 13 تیر 1396 - 15:12

مشتریان بانک ملی ایران به زودی ارائه خدمات جدیدی در حوزه «حواله های پایا» را شاهد خواهند بود.

cmzp4neanusp1pmm.jpg
بانک روز:

پرداخت تسهیلات بدون معیار اقتصادی/ نظام پرداخت نیاز به چارچوب‌های منطقی دارد - 21 دی 1395 - 12:16

یکی از بزرگترین معضلات نظام بانکی در حال حاضر رفتارهای متناقض در چگونگی پرداخت تسهیلات است که یک جوان توان دریافت وام قرض الحسنه ازدواج را ندارد و از سوی دیگر یک فرد میلیاردها تومان وام دریافت می‌کند، در این رابطه برخی از کارشناسان بر این باورند که ب...

Top