دستگاه نظارتی

fuk4rghizt3ifb0o.jpg
بانک روز:

هوشمند نبودن نظام حسابرسی عامل اصلی پدیده فیش‌های حقوقی - 22 دی 1395 - 18:31

رئیس دیوان محاسبات یکی از مشکلات دستگاه‌های نظارتی را هوشمند نبودن نظام حسابرسی و حسابداری دانست و گفت: اگر دستگاه‌های نظارتی که هوشمند بودند از سه سال پیش بالا رفتن مبالغ فیش‌های حقوقی را به مدیران اخطار می‌دادند، پدیده فیش‌های حقوقی به وجود نمی‌آمد...

Top