اوراق گواهی سپرده مدت دار

uksnpzxqymjyd8wb.jpg
بانک روز:

آغاز فروش اوراق گواهی سپرده یک ساله در بانک ملی ایران - 7 مهر 1398 - 16:57

فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) از فردا در شعب بانک ملی ایران آغاز می شود.

ysfim6ttojtihorm.jpg
بانک روز:

انتشار مرحله سوم اوراق گواهی سپرده مدت دار بانام الکترونیک بانک ملت از ۱۵ دی - 15 دی 1395 - 20:10

انتشار مرحله سوم اوراق گواهی سپرده مدت دار(عام) ویژه سرمایه گذاری بانام و الکترونیک بانک ملت از روز ۱۵ دی ماه سال جاری آغاز می شود.

tbyexvezwfmtjzsk.jpg
بانک روز:

مرحله اول فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار در شعب بانک سینا - 19 آذر 1395 - 15:59

بانک سینا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام یکساله با نام عرضه می کند.

iyiq3qn7.jpg
بانک روز:

انتشار مرحله دوم اوراق گواهی سپرده مدت دار بانام الکترونیک بانک ملت از ۱۳ آذر - 9 آذر 1395 - 15:42

انتشار مرحله دوم اوراق گواهی سپرده مدت دار(عام) ویژه سرمایه گذاری بانام الکترونیک بانک ملت از روز ۱۳ آذر ماه سال جاری آغاز می شود.

Top