بان محبوب من

swtzrgohcxlaehhp.jpg
بانک روز:

در جشنواره سالانه بانک محبوب من از بانک صادرات ایران تقدیرشد - 20 اسفند 1395 - 14:19

درآيين اختتاميه سومین جشنواره بانک محبوب من كه در دانشكده مديريت دانشگاه تهران برگزار شد از بانک صادرات ایران که بر اساس نظر سنجی مخاطبان جایگاه برتر را کسب کرده بود، با اعطاي تنديس ويژه تقدیر شد.

Top