ساتنا

sioiiwrhcincjyct.jpg
بانک روز:

تخلف در تسویه "ساتنا" - 16 اسفند 1396 - 13:36

با وجود دستورالعمل بانک مرکزی برای تسویه یک بار در روز در ساتنا برخی بانک‌ها با صدور بخشنامه‌ای داخلی تسویه در این سامانه را به طور آنی اعلام کردند.

albcuriobxxqryxt.jpg
بانک روز:

سال گذشته سامانه ساتنا در بانک سینا با محدودیتی از سوی بانک مرکزی همراه نشد - 20 فروردین 1396 - 15:11

ارائه خدمات به مشتریان از طریق سامانه ساتنا در بانک سینا در تمام ایام سال 95 استمرار داشت و با محدودیت و قطعی از سوی بانک مرکزی همراه نشد.

Top