استارت آپ ویکند سبز

eldlvjxrfgykvoqs.jpg
بانک روز:

برترین های استارت آپ ویکند سبز تهران مشخص شد - 20 آذر 1395 - 12:9

در پایان دو روز رقابت فشرده و جذاب ، تیم های گرین سایکل ، 5+1 و شوچا به عنوان برگزیدگان استارت آپ ویکند سبز تهران ، معرفی شدند .

iiutuqwdzgqnugfk.JPG
بانک روز:

آغاز رسمی استارت آپ ویکند سبز در تهران - 19 آذر 1395 - 16:2

با مشارکت سازمان محیط زیست ، معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری و بانک تجارت ، استارت آپ ویکند سبز تهران آغاز شد.

Top