ایدرو

j6manlymsuu4opzz.jpg
معاون وزیر صنعت خطاب به چینی ها:

روابط استراتژیک ایران و چین/ چینی ها به فکر سرمایه گذاری باشند - 23 آذر 1396 - 13:10

رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: شرکت های چینی زمانی می توانند در روابط با ایران موفق باشند که در ایران، سرمایه گذاری کنند.

tdhxecrpfcx6ymob.jpg
معاون سازمان گسترش:

روند اتصال سیستم بانکی کشور به بانک های جهان با انتخاب دوباره روحانی سرعت می گیرد - 2 خرداد 1396 - 14:18

معاون و عضو هیات مدیره سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)با اشاره به متصل نبودن بانک های کشور به سیستم بانکی بین المللی گفت: امید می رود با نتایج بدست آمده در انتخابات و انتخاب دوباره آقای روحانی ، در ماه های آینده شاهد رفع هر چه سریعتر این مش...

Top