اسکناس های تومانی

vqzevdymjzmjxwte.jpg
بانک روز :

اسکناس‌های «تومانی» از کی می‌آید؟ - 20 آذر 1395 - 13:38

اگر مصوبه هیات دولت برای تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان به تایید و تصویب نمایندگان مجلس برسد و بعد از تعیین ساز و کار در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد، این بانک از ابتدای سال آینده برای چاپ و تزریق اسکناس‌های جدید با یک‌صفر کمتر و بر مبنای توما...

Top