ارتقای بهره وری

qreycbmmaveivjkm.jpg
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار مطرح کرد

پرداخت بانکی بهترین راه مقابله با قرارداد سفید - 20 شهریور 1396 - 10:4

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار می گوید: اگر به دنبال ارتقای بهره‌وری در محیط کار هستیم باید به سمت و سویی برویم که کارگر علاقمند و دلبسته کار شود.به اعتقاد وی اگر حقوق و مزایای کارگر از طریق حساب بانکی پرداخت شود،‌ تخلفات مربوط به قراردادهای سفید...

Top