شصت وپنجمین سالگرد تاسیس

wapoubmawowktcej.jpg
بانک روز :

بازدید مدیرعامل از اولین و قدیمی ترین شعبه بانک صادرات ایران - 20 شهریور 1396 - 13:32

​مدیر عامل بانک صادرات ایران به مناسبت شصت و پنجمین سالگرد تأسیس این بانک، از شعبه بازار یک به عنوان اولین و قدیمی‌ترین شعبه بانک بازدید و با مشتریان و کارکنان دیدار و گفتگو کرد.

Top