بازار های سرمایه

wazqrbcehfs8juhi.jpg
بانک روز :

احوال رقبای بازار پول پس از کاهش نرخ سود بانکی - 22 شهریور 1396 - 12:45

تهران- شاخص های اقتصاد نشان از آن دارند که کاهش نرخ سود بانکی به نفع رقبای بازار پول تمام می شود و نقدینگی به سمت بازارهای سرمایه ، مسکن و ارز هدایت می شود.

Top