خدمات بانکداری

pnxuuzewq1yso1he.jpg
بانک روز:

ارایه خدمات بانکداری روی سیم کارت های تلفن همراه تا پایان سال - 29 آذر 1395 - 12:38

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از آماده سازی زیرساخت مورد نیاز برای بانکداری بر بستر تلفن همراه خبر داد و گفت: در این شیوه که با شبیه سازی کارت های بانکی انجام می شود، سیم کارت های مشتریان جای کارت های بانکی را می گیرد.

Top