تعرفه آلومینیوم

kpm1xsj8rtkboppw.jpg
بانک روز:

ترامپ شرایط لغو تعرفه فولاد و آلومینیوم را اعلام کرد - 14 اسفند 1396 - 17:14

رئیس جمهوری آمریکا امروز شرایط خود را برای لغو تعرفه فولاد و آلومینیوم را اعلام کرد.

Top