تخلف در ساتنا

sioiiwrhcincjyct.jpg
بانک روز:

تخلف در تسویه "ساتنا" - 16 اسفند 1396 - 13:36

با وجود دستورالعمل بانک مرکزی برای تسویه یک بار در روز در ساتنا برخی بانک‌ها با صدور بخشنامه‌ای داخلی تسویه در این سامانه را به طور آنی اعلام کردند.

Top