سپرده ارزی

ktgmfuzbrmoqzyes.jpg
بانک روز:

بازار داغ رقابت بانکها برای جذب سپرده ارزی - 27 فروردین 1397 - 14:1

با اعلام تک نرخی کردن ارز از سوی دولت اکنون بازار رقابت برای جذب سپرده های ارزی در بانک ها داغ است اگرچه بانک مرکزی می گوید که این نرخ ها باید در چارچوب های مشخصی به مشتری ارائه شود.

obqwkndjzcedtlul.jpg
بانک روز:

پرداخت سود مناسب به سپرده‌های ارزی توسط بانک ملی ایران - 22 فروردین 1397 - 9:35

مدیرعامل بانک ملی ایران خبر داد: 360 شعبه ارزی بانک ملی ایران آماده پذیرش وجوه ارزی مشتریان برای سپرده گذاری و پرداخت سود با بالاترین نرخ در میان شبکه بانکی کشور هستند.

Top