بخشش معوقه بانکی

xorucxiin6gcmckt.jpg
بانک روز:

بانک مرکزی شرایط بخشش معوقه بانکی تولیدکنندگان را اعلام کرد - 18 اردیبهشت 1397 - 11:56

بانک مرکزی با هدف تشویق تولیدکنندگان برای تسویه طلب خود به شبکه بانکی شرایط بخشش معوقه های بانکی طبق قانون بودجه 1397 کل کشور را ابلاغ کرد.

Top