قیمت سکه و ارز

xxrnntlraqmrvodf.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت انواع سکه و ارز بدون تغییر/ طلا 714 هزار و 600 تومان شد - 13 خرداد 1399 - 12:29

قیمت طلا، انواع سکه و ارز در روز سه شنبه 13 خرداد 99 منتشر شد.

fisjpatrr1djr4yo.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

نوسانات نرخ سکه ادامه دارد/ دلار 17 هزار و 74 تومان شد - 12 خرداد 1399 - 12:36

قیمت طلا، انواع سکه و ارز در روز دوشنبه 12 خرداد 99 منتشر شد.

hrwu4aurftycnhsw.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و طلا بر مدار افزایش - 10 خرداد 1399 - 12:35

قیمت سکه، طلا و دلار در روز شنبه 10 خرداد 99 منتشر شد.

gkdkd3naaejumetb.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

ریزش نرخ سکه در روز چهارشنبه 7 خرداد ماه - 7 خرداد 1399 - 12:25

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 7 خرداد 99 منتشر شد.

ksvtsstewwtusmcv.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت دلار 17 هزار و 308 تومان شد - 6 خرداد 1399 - 12:34

قیمت دلار، طلا و انواع سکه در روز سه شنبه 6 خرداد 99 منتشر شد.

e40buookglc7tttr.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

جدیدترین قیمت طلا و سکه/ دلار 17 هزار 600 تومان - 3 خرداد 1399 - 12:55

قیمت دلار، طلا و انواع سکه در روز شنبه 3 خرداد 99 منتشر شد.

geyofd1aida302zu.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

طلا گران شد/ نرخ دلار 17 هزار و 300 تومان - 31 اردیبهشت 1399 - 12:42

قیمت دلار، طلا و انواع سکه در روز چهارشنبه 31 اردیبهشت 99 منتشر شد.

lbaqufwnymbiiwck.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

کاهش جزئی نرخ انواع سکه/ طلا به 739 هزار و 200 تومان رسید - 30 اردیبهشت 1399 - 13:3

قیمت طلا، انواع سکه و ارز در روز سه شنبه 30 اردیبهشت 99 منتشر شد.

ufblryoicgvhwwbf.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

نرخ دلار از مرز 17 هزار تومان رد شد - 29 اردیبهشت 1399 - 12:54

قیمت دلار، طلا و انواع سکه در روز دوشنبه 29 اردیبهشت 99 منتشر شد.

kco4cwfyzkszurte.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

افزایش قیمت سکه/ طلا به 715 هزار و 900 تومان رسید - 28 اردیبهشت 1399 - 12:23

قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه 28 اردیبهشت 99 منتشر شد.

enlpgldevmoxbovj.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت دلار 16 هزار و 800 تومان شد - 27 اردیبهشت 1399 - 12:30

قیمت دلار، طلا و انواع سکه در روز شنبه 27 اردیبهشت 99 منتشر شد.

inymheqpbhtfzxgk.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت انواع ارز و سکه در روز چهارشنبه 24 اردیبهشت 99 - 24 اردیبهشت 1399 - 12:33

قیمت دلار، طلا و سکه در روز چهارشنبه 24 اردیبهشت 99 منتشر شد.

sfahnxzymnhquyag.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت سکه مرز 7 میلیون تومان را رد کرد - 23 اردیبهشت 1399 - 12:27

قیمت دلار، طلا و سکه در روز سه شنبه 23 اردیبهشت 99 منتشر شد.

ifqymxbw4jongsto.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

گرانی قیمت طلا/ نرخ دلار به 16 هزار و 300 تومان رسید - 22 اردیبهشت 1399 - 12:39

قیمت دلار، طلا و سکه در روز دوشنبه 22 اردیبهشت 99 منتشر شد.

einumskapm0uqdjs.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

نرخ سکه به کانال 7 میلیون تومان نزدیک می شود - 21 اردیبهشت 1399 - 12:41

قیمت طلا، سکه و ارز در روز یکشنبه 21 اردیبهشت 99 اعلام شد.

uaubr00sbvfahozp.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

نرخ دلار به 15 هزار و 800 تومان رسید - 20 اردیبهشت 1399 - 12:37

قیمت دلار، طلا و سکه در روز شنبه 20 اردیبهشت 99 منتشر شد.

qbtseazrtfateuny.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

نرخ سکه و انواع ارز در روز چهارشنبه 17 اردیبهشت 99 - 17 اردیبهشت 1399 - 12:23

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 17 اردیبهشت 99 اعلام شد.

7tzzzbhzfdukkywr.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

نوسانات نرخ سکه همچنان ادامه دارد - 16 اردیبهشت 1399 - 12:43

قیمت سکه، ارز و طلا در روز سه شنبه 16 اردیبهشت 99 منتشر شد.

uevdmyvjpmrhflmx.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

نرخ طلا اندکی صعودی شد - 15 اردیبهشت 1399 - 12:18

قیمت دلار، طلا و سکه در روز دوشنبه 15 اردیبهشت 99 منتشر شد.

jbajgkaqtri7nqeu.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

طلا ارزان شد/ دلار 15 هزار 600 تومان شد - 14 اردیبهشت 1399 - 12:19

قیمت طلا، سکه و ارز در روز یکشنبه 14 اردیبهشت 99 اعلام شد.

h0v4kkgxbcxcdwsx.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت طلا 637 هزار 200 تومان شد - 13 اردیبهشت 1399 - 12:31

قیمت دلار، طلا و سکه در روز شنبه 13 اردیبهشت 99 منتشر شد.

ic2qnafowowrbhfb.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت انواع ارز و سکه در دهمین روز اردیبهشت ماه - 10 اردیبهشت 1399 - 12:35

قیمت انواع ارز و سکه در روز چهارشنبه 10 اردیبهشت 99 منتشر شد.

srlzniol1bjgzevs.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت انواع ارز بدون تغییر/ نرخ طلا 639 هزار تومان شد - 9 اردیبهشت 1399 - 12:25

قیمت دلار، سکه و انواع ارز در روز سه شنبه 9 اردیبهشت 99 منتشر شد.

3ozrpdich5nheufi.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت دلار به 15 هزار و 600 تومان رسید - 7 اردیبهشت 1399 - 12:36

قیمت طلا، سکه و ارز در روز یکشنبه 7 اردیبهشت 99 اعلام شد.

jckdmaptbkzasxoj.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت انواع ارز و سکه در 6 اردیبهشت 99 - 6 اردیبهشت 1399 - 11:55

قیمت انواع ارز و سکه در روز شنبه 6 اردیبهشت 99 اعلام شد.

ffehfilckwttpnfa.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

نوسانات نرخ سکه ادامه دارد/ دلار 15 هزار 350 تومان شد - 2 اردیبهشت 1399 - 12:39

قیمت دلار، سکه و طلا در روز سه شنبه 2 اردیبهشت 99 منتشر شد.

nhr6pdnvpgtogrh5.gif
«بانک روز» گزارش می دهد؛

افزایش اندک نرخ طلا/ دلار 15 هزار و 260 تومان شد - 1 اردیبهشت 1399 - 12:27

قیمت دلار، سکه و طلا در روز دوشنبه 1 اردیبهشت 99 منتشر شد.

zvfhgchtr7vlgbts.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت دلار 15 هزار و 500 تومان شد - 30 فروردین 1399 - 12:15

قیمت دلار، سکه و طلا در روز شنبه 30 فروردین 99 منتشر شد.

q3fygboeqwmlpdgk.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

نرخ طلا و دلار در روز چهارشنبه 27 فروردین 99 - 27 فروردین 1399 - 12:26

قیمت طلا، سکه و ارز در روز چهارشنبه 27 فروردین اعلام شد.

xbmkkpaefvuaw5rf.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

دلار تکان نخورد/ نرخ سکه صعودی شد - 26 فروردین 1399 - 12:49

قیمت دلار، سکه و طلا در روز سه شنبه 26 فروردین 99 منتشر شد.

tyqudjihmkaphgqf.gif
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت انواع ارز بدون تغییر/ نرخ طلا 640 هزار تومان - 25 فروردین 1399 - 12:23

قیمت دلار، سکه و طلا در روز دوشنبه 25 فروردین 99 منتشر شد.

vnhgditleetckfhd.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و طلا بر مدار افزایش - 24 فروردین 1399 - 12:41

قیمت سکه، طلا و دلار در روز یکشنبه 24 فروردین 99 منتشر شد.

yvmvrfsvqgqqn6hy.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت دلار 15 هزار و 600 تومان شد - 23 فروردین 1399 - 12:36

قیمت انواع ارز و سکه در روز شنبه 23 فروردین 99 منتشر شد.

douk7pefd4taiysw.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و دلار در بیستمین روز سال 99 - 20 فروردین 1399 - 12:28

قیمت انواع ارز و سکه در روز چهارشنبه 20 فروردین 99 منتشر شد.

bsqbnqxzxncwgr7l.jpeg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز سه شنبه 19 فروردین ماه - 19 فروردین 1399 - 12:25

قیمت دلار، سکه و طلا در روز سه شنبه 19 فروردین 99 منتشر شد.

omsrwzevaxmeotxd.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

دلار ارزان شد/ نرخ سکه به6 میلیون 380 هزار تومان رسید - 18 فروردین 1399 - 12:0

قیمت دلار، سکه و طلا در روز دوشنبه 18 فروردین 99 منتشر شد.

k8lwejbcloeptckx.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت دلار به 15 هزار و 806 تومان رسید - 17 فروردین 1399 - 12:40

قیمت دلار، سکه و طلا در روز یکشنبه 17 فروردین 99 منتشر شد.

rrgxmt2xayfnroju.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت دلار، طلا و سکه اعلام شد - 16 فروردین 1399 - 12:31

قیمت دلار، سکه و طلا در روز شنبه 16 فروردین 99 منتشر شد.

ez1wzzzluldtyaie.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

نرخ طلا و دلار در روز سه شنبه 12 فروردین 99 - 12 فروردین 1399 - 11:45

قیمت طلا، سکه و ارز در روز سه شنبه 12 فروردین اعلام شد.

default.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

نرخ دلار 14 هزار و 903 تومان شد - 11 فروردین 1399 - 12:38

قیمت انواع ارز و سکه در روز دوشنبه 11 فروردین 99 منتشر شد.

ncwfxgchvjtnfn7v.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و دلار در دهمین روز سال 99 - 10 فروردین 1399 - 12:8

قیمت انواع ارز و سکه در روز یکشنبه 10 فروردین 99 منتشر شد.

wlirkt0upgrmpdxo.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت انواع سکه و ارز بدون تغییر/ طلا 617 هزار و 300 تومان شد - 9 فروردین 1399 - 12:43

قیمت دلار، سکه و انواع ارز در روز پنجشنبه 9 فروردین 99 منتشر شد.

aetuybiuofkdaceg.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

افزایش جزئی قیمت سکه/ نرخ دلار 14 هزار و 903 تومان شد - 6 فروردین 1399 - 13:11

قیمت دلار، سکه و طلا در6 فروردین 99 منتشر شد.

aevkeyzbo8hkixzz.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در 5 فروردین 99 - 5 فروردین 1399 - 13:12

قیمت دلار، سکه و طلا در 5 فروردین سال 99 منتشر شد.

wwfojsszgbq16rou.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت طلا و ارز در آخرین چهارشنبه سال - 28 اسفند 1398 - 12:43

قیمت دلار، سکه و طلا در روز چهارشنبه 28 اسفند 98 منتشر شد.

qqkybyssxbiv2wlc.png
«بانک روز» گزارش می دهد؛

نوسانات جزئی نرخ سکه در کانال 6 میلیون تومان - 27 اسفند 1398 - 12:28

قیمت دلار، سکه و طلا در روز سه شنبه 27 اسفند 98 منتشر شد.

gftcr0qzmcv1k5bd.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

رشد نرخ طلا و سکه/دلار به 15 هزار 652 تومان رسید - 26 اسفند 1398 - 12:38

قیمت دلار، سکه و طلا در روز دوشنبه 26 اسفند 98 منتشر شد.

ydq0bemz1cijzxkb.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت دلار، طلا و سکه اعلام شد - 25 اسفند 1398 - 13:7

قیمت دلار، سکه و طلا در روز یکشنبه 25 اسفند 98 منتشر شد.

jzkuzklckfckurbu.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

افت نرخ طلا و سکه/قیمت دلار 14هزار و 800 تومان شد - 24 اسفند 1398 - 12:37

قیمت دلار، سکه و طلا در روز شنبه 24 اسفند 98 منتشر شد.

k2xhoutfozirdgds.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

دلار 14 هزار 852 تومان شد - 21 اسفند 1398 - 12:44

قیمت دلار، سکه و طلا در روز چهارشنبه 21 اسفند 98 منتشر شد.

tuuplik1imwbtdca.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

کاهش جزئی قیمت سکه/ دلار 15 هزار 95 تومان شد - 20 اسفند 1398 - 12:16

قیمت دلار، سکه و طلا در روز سه شنبه 20 اسفند 98 منتشر شد.

wdzaecuufvhntynv.jpeg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز دوشنبه 19 اسفند 98 - 19 اسفند 1398 - 12:28

قیمت دلار، سکه و طلا در روز دوشنبه 19 اسفند 98 منتشر شد.

jiduuu8agiwpmqum.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

دلار ارزان شد/ نرخ سکه به 5 میلیون 980 هزار تومان رسید - 17 اسفند 1398 - 12:26

قیمت دلار، سکه و طلا در روز شنبه 17 اسفند 98 منتشر شد.

nall4ft0gzhtz6xh.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز چهارشنبه 14 اسفند 98 - 14 اسفند 1398 - 12:49

قیمت دلار، سکه و طلا در روز چهارشنبه 14 اسفند 98 منتشر شد.

luxrmsvgk2phfkzt.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت طلا و سکه افزایش یافت/ نرخ دلار 15 هزار و 550 تومان شد - 12 اسفند 1398 - 12:30

قیمت دلار، سکه و طلا در روز دوشنبه 12 اسفند 98 منتشر شد.

d4dncimvhwhragbc.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه عقب نشینی کرد - 11 اسفند 1398 - 12:29

قیمت دلار، سکه و طلا در روز یکشنبه 11 اسفند 98 منتشر شد.

zbzgc2snvyou8ssl.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

طلا و سکه ارزان شد/ نرخ دلار به 15 هزار و 100 تومان رسید - 10 اسفند 1398 - 12:31

قیمت دلار، سکه و طلا در روز شنبه 10 اسفند 98 منتشر شد.

ohikewz8xtmndtye.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

کاهش اندک قیمت سکه/ دلار 15 هزار 600 تومان شد - 7 اسفند 1398 - 12:34

قیمت دلار، سکه و طلا در روز چهارشنبه 7 اسفند 98 منتشر شد.

qrxluybmymowvfod.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز سه‌شنبه 6 اسفند 98 - 6 اسفند 1398 - 12:27

قیمت دلار، سکه و طلا در روز سه‌شنبه 6 اسفند 98 منتشر شد.

jmuhzoeyxvorzeod.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

کاهش اندک نرخ ارز/ قیمت سکه 5 میلیون و 919 هزار تومان شد - 5 اسفند 1398 - 12:33

قیمت دلار، طلا و سکه در روز دوشنبه 5 اسفند 98 منتشر شد.

sbr3mmhpkspvg4pp.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

سکه و طلا بر مدار افزایش/دلار 14 هزار و 574 تومان - 4 اسفند 1398 - 12:29

قیمت سکه، طلا و دلار در روز یکشنبه 4 اسفند 98 منتشر شد.

klon2mkcxdoulkcp.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز شنبه 3 اسفند 98 - 3 اسفند 1398 - 12:30

قیمت دلار، سکه و طلا در روز شنبه 3 اسفند 98 منتشر شد.

fvdhnmvzbemhulhj.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز چهارشنبه 30 بهمن 98 - 30 بهمن 1398 - 12:19

قیمت دلار، سکه و طلا در روز چهارشنبه 30 بهمن 98 منتشر شد.

aahbxscukrghe0gl.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

ادامه روند صعودی قیمت طلا و سکه/ دلار 14 هزار و 200 تومان - 29 بهمن 1398 - 12:45

قیمت دلار، سکه و طلا در روز سه شنبه 29 بهمن 98 منتشر شد.

egstipralzjnqh7x.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

نرخ دلار به مرز 14 هزار تومان رسید - 28 بهمن 1398 - 12:16

قیمت دلار، سکه و طلا در روز دوشنبه 28 بهمن 98 منتشر شد.

4hrijicrqgqcizby.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت دلار در آستانه 14 هزار تومان - 27 بهمن 1398 - 11:46

قیمت دلار، سکه و طلا در روز یکشنبه 27 بهمن 98 منتشر شد.

r0qfylrpfwegxrd8.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

افزایش اندک نرخ طلا/ دلار 13 هزار و 800 تومان شد - 26 بهمن 1398 - 12:19

قیمت دلار، سکه و طلا در روز شنبه 26 بهمن 98 منتشر شد.

default.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

نرخ دلار کاهش یافت - 23 بهمن 1398 - 12:43

قیمت دلار، سکه و طلا در روز چهارشنبه 23 بهمن 98 منتشر شد.

qnfawufvduv0fkxp.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز دوشنبه 21 بهمن 98 - 21 بهمن 1398 - 10:50

قیمت دلار، سکه و طلا در روز دوشنبه 21 بهمن 98 منتشر شد.

htctdphylfvjeyqr.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

رشد چشمگیر قیمت سکه/ دلار 13 هزار 505 تومان شد - 20 بهمن 1398 - 12:3

قیمت دلار، سکه و طلا در روز یکشنبه 20 بهمن 98 منتشر شد.

vxwhcce6ozaxkbol.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز شنبه 19 بهمن 98 - 19 بهمن 1398 - 11:45

قیمت دلار و سکه در روز شنبه 19 بهمن 98 اعلام شد.

veefrdfsuowi6tja.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه نزولی شد - 16 بهمن 1398 - 11:31

قیمت دلار، سکه و طلا در روز چهارشنبه 16 بهمن 98 منتشر شد.

j3sa0zgxecemyfzj.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز سه شنبه 15 بهمن 98 - 15 بهمن 1398 - 11:4

قیمت دلار و سکه در روز سه شنبه 15 بهمن 98 اعلام شد.

ythffqvdkufsjwry.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در 14 بهمن 98 - 14 بهمن 1398 - 12:6

قیمت دلار، سکه و طلا در روز دوشنبه 14 بهمن 98 منتشر شد.

pjrhznajrqcrqpei.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت دلار 13 هزار 400 تومان شد - 8 بهمن 1398 - 12:7

قیمت دلار، سکه و طلا در روز سه شنبه 8 بهمن 98 منتشر شد.

oz1qotkxxfyaivvh.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت سکه 5 میلیون تومان شد - 7 بهمن 1398 - 12:19

قیمت دلار، سکه و طلا در روز دوشنبه 7 بهمن 98 منتشر شد.

8oshgxwexa6ctzd7.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

رشد نرخ طلا و سکه/دلار به 13 هزار 407 تومان رسید - 6 بهمن 1398 - 12:11

قیمت دلار، سکه و طلا در روز یکشنبه 6 بهمن 98 منتشر شد.

bwnxhlmdqvalscsi.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

تغیر جزئی نرخ طلا و سکه/دلار در کانال 12 هزار تومان ماند - 1 بهمن 1398 - 11:39

قیمت انواع ارز، سکه و طلا در نخستین روز بهمن ماه اعلام شد.

pvuondbeithtkmzr.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت دلار به 12955 تومان رسید - 30 دی 1398 - 11:33

قیمت دلار، سکه و ارز در روز دوشنبه 30 دی 98 منتشرشد.

c1b8nivovpxvtepr.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز یکشنبه 29 دی 98 - 29 دی 1398 - 11:38

قیمت دلار، سکه و طلا در روز یکشنبه 29 دی 98 اعلام شد.

zg5yyc1q5noriawb.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز شنبه 28 دی 98 - 28 دی 1398 - 12:7

قیمت دلار، سکه و طلا در روز شنبه 28 دی 98 منتشر شد.

ilsu5gzwmdh3vgmz.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت دلار اندکی افزایش یافت - 25 دی 1398 - 12:3

قیمت سکه، ارز و طلا در روز چهارشنبه 25 دی 98 منتشر شد.

uudqdijxtxkomqdk.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه عقب نشینی کرد - 24 دی 1398 - 12:22

قیمت دلار، سکه و طلا در 24 دی 98 اعلام شد.

znjldleovzvrxthl.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و انواع ارز در روز دوشنبه 23 دی 98 - 23 دی 1398 - 12:32

قیمت دلار، سکه و طلا در روز دوشنبه 23 دی 98 منتشر شد.

vtmbadfnxabsthbi.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

طلا و دلار ارزان شد - 22 دی 1398 - 12:21

قیمت سکه، انواع ارز و طلا در روز یکشنبه 22 دی 98 منتشر شد.

xr1psbvcpyqtormt.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در 21 دی 98 - 21 دی 1398 - 12:15

قیمت دلار، سکه و طلا در روز شنبه 21 دی 98 منتشر شد.

xgvgxgiynhyzpcux.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

افزایش قیمت دلار و طلا - 18 دی 1398 - 12:16

قیمت سکه و انواع ارز در روز چهارشنبه 18 دی 98 منتشر شد.

vdnwwobzrzizjvam.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت انواع ارز و سکه در روز یکشنبه 15 دی 98 - 15 دی 1398 - 11:3

قیمت انواع ارز و سکه در روز یکشنبه 15 دی 98 اعلام شد.

lpggmhd2erzke3bq.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت دلار به بیش از 13 هزار تومان رسید - 14 دی 1398 - 10:18

قیمت دلار و سکه در روز شنبه 14 دی 98 منتشر شد.

v2qncwyh7o1vfchf.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه اعلام شد - 11 دی 1398 - 12:26

قیمت دلار، سکه و طلا در نخستین روز سال 2020 میلادی منتشر شد.

vb0dmicylkzybyxt.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در آخرین روز سال 2020 - 10 دی 1398 - 12:7

قیمت دلار، سکه و طلا در آخرین روز سال 2020 منتشر شد.

sugcvhqt0dklstoa.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

طلا و سکه کاهشی شد - 9 دی 1398 - 11:48

قیمت دلار، سکه و طلا در روز دوشنبه 9 دی 98 منتشر شد.

d7pejpmjsalxyynl.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

سکه و طلا بر مدار افزایش - 8 دی 1398 - 12:20

قیمت طلا وسکه، دلار در روز یکشنبه 8 دی 98 منتشر شد.

daviujhowghxipjt.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و طلا در روز شنبه 7 دی 98 - 7 دی 1398 - 12:24

قیمت دلار، سکه و طلا در روز شنبه 7 دی 98 منتشر شد.

capbqrpaqcixkbgz.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

نرخ انواع ارز و سکه در روز سه شنبه 3 دی 98 - 3 دی 1398 - 12:15

قیمت انواع ارز، سکه و طلا در روز سه شنبه 3 دی 98 منتشر شد.

zpeoroxbomuwjkib.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

افت نرخ طلا و سکه - 2 دی 1398 - 12:43

قیمت دلار، سکه و طلا در روز دوشنبه 2 دی 98 منتشر شد.

mmatsrz8grrsejuv.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

رشد نرخ دلار و طلا در نخستین روز زمستان 98 - 1 دی 1398 - 12:32

قیمت دلار، سکه و طلا در نخستین روز زمستان 98 منتشر شد.

xz1jb8ofvrimsxjv.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

رشد قیمت سکه در آخرین روز پاییز 98 - 30 آذر 1398 - 12:22

قیمت دلار، سکه و طلا در آخرین روز پاییز 98 منتشر شد.

rcqouavgxmi58zq5.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

رشد جزئی نرخ دلار - 27 آذر 1398 - 11:31

قیمت دلار، سکه و طلا در روز چهارشنبه 27 آذر 98 منتشر شد.

sgrfunxgdftfeyyf.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

سکه و طلا گران شد - 26 آذر 1398 - 12:23

قیمت انواع ارز، سکه و طلا در روز سه شنبه 26 آذر 98 منتشر شد.

fqlga7ubxemrkkr3.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز دوشنبه 25 آذر 98 - 25 آذر 1398 - 10:5

قیمت دلار و سکه در روز دوشنبه 25 آذر 98 منتشر شد.

kdkjl1ozlp3wakpi.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

سراشیبی قیمت دلار و سکه - 24 آذر 1398 - 11:7

قیمت دلار و سکه در روز یکشنبه 24 آذر 98 منتشر شد.

waf3yjvamge0hghv.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت طلا و انواع ارز در روز شنبه 23 آذر 98 - 23 آذر 1398 - 12:4

قیمت طلا و انواع ارز در روز شنبه 23 آذر 98 منتشر شد.

y3ujtfmhffqcom0a.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه به عقب برگشت - 20 آذر 1398 - 12:25

قیمت دلار، سکه و طلا در روز چهارشنبه 20 آذر 98 اعلام شد.

ahccoqymgnsyosay.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

اوج گیری قیمت سکه/دلار 13 هزار 540 تومان شد - 19 آذر 1398 - 12:23

قیمت دلار، سکه و طلا در روز سه شنبه 19 آذر 98 منتشر شد.

nos1oe1fkxydyvyx.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

ادامه روند صعودی قیمت دلار/طلا به 467 هزار تومان رسید - 17 آذر 1398 - 12:12

قیمت انواع ارز، سکه و طلا در روز یکشنبه 17 آذر 98 اعلام شد.

ksuyuxjucbhvcvsx.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه در روز شنبه 16 آذر 98 - 16 آذر 1398 - 12:31

قیمت دلار، سکه و طلا در روز شنبه 16 آذر 98 منتشر شد.

ent8fnyfymg4xwbs.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت دلار و سکه صعودی شد - 13 آذر 1398 - 12:34

قیمت سکه و ارز، طلا در روز چهارشنبه 13 آذر 98 منتشر شد.

wdoxhljwxellvmbm.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت دلار 12 هزار 554 تومان شد - 9 آذر 1398 - 12:27

قیمت انواع ارز، سکه و طلا در روز شنبه 9 آذر 98 اعلام شد.

a1unmjpqshwnsiug.jpeg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

افت اندک نرخ طلا/دلار به 12 هزار 251 تومان رسید - 6 آذر 1398 - 12:11

قیمت طلا، سکه و انواع ارز در روز چهارشنبه 6 آذر 98 منتشر شد.

ktrwqrylmh0rc7kt.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت دلار افزایش یافت/طلا به 428 هزار تومان رسید - 5 آذر 1398 - 12:22

قیمت دلار، سکه و طلا در روز سه شنبه 5 آذر 98 منتشر شد.

px3z8bpzuzy7bjwo.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و دلار در روز یکشنبه 3 آذر 98 اعلام شد - 3 آذر 1398 - 12:24

قیمت طلا، سکه و انواع ارز در روز یکشنبه 3 آذر 98 منتشر شد.

qhmxohjxnac5zsfv.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

رشد اندک قیمت دلار - 21 آبان 1398 - 12:43

قیمت سکه و طلا و انواع ارز در روز سه شنبه 21 آبان 98 منتشر شد.

wmodsipvbdwniyeh.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

طلا گران شد/ یورو به 12 هزار 650 تومان رسید - 20 آبان 1398 - 12:39

قیمت دلار و انواع ارز در روز دوشنبه 20 آبان 98 منتشر شد.

xkf7g1wnbtaayntd.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

ادامه ثبات قیمت دلار در بازار - 19 آبان 1398 - 12:8

قیمت دلار، سکه و طلا در روز یکشنبه 19آبان 98 اعلام شد.

bh4gtrnet0ynamju.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

طلا وسکه ارزان شد/ قیمت دلار به 11 هزار 355 تومان رسید - 18 آبان 1398 - 12:9

قیمت سکه، طلا و انواع ارز در روز شنبه 18 آبان 98 منتشر شد.

iswvivflgydbmhgc.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

نرخ دلار در حال کاهش است - 1 آبان 1398 - 12:39

در اولین روز معاملاتی آبان 98 نرخ طلا، سکه و ارز با کاهش روبرو شده و قیمت طلا و سکه و دلار به ترتیب به 395 هزار 700 تومان، 3 میلیون 891 هزار تومان و 11 هزار 245 هزار تومان رسیده است.

0qboci7oclshxuxg.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت دلار بدون تغییر باقی ماند - 30 مهر 1398 - 12:34

قیمت سکه و طلا و انواع ارز در روز سه شنبه 30 مهر 98 اعلام شد.

obmzx6xbmyxdyisc.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت طلا و سکه بدون تغییر/ دلار 11 هزار و 354 تومان - 29 مهر 1398 - 12:28

قیمت سکه طرح جدید و طلا در روز دوشنبه 29 مهر 98 به ترتیب به 3 میلیون 961 هزار تومان و 403 هزار و 800 تومان رسیده است.

iqymkgbvtp2dxixh.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

سکه به سکوی 4 میلیونی نزدیک می‌شود - 28 مهر 1398 - 12:36

امروز یکشنبه 28 مهر 98 قیمت سکه به 3 میلیون و 961 هزار تومان نزدیک می شود و طلا با قیمت 403 هزار 800 تومان معامله شد.

mtdwssagbcnkvdgk.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه 24 مهر 98 اعلام شد - 24 مهر 1398 - 13:4

امروز 24 مهر 98 قیمت طلا، سکه و ارز اعلام شد و قیمت هر گرم طلای 18 عیار به 404 هزار 700 تومان رسید.

tw5cpwaoperhzgrp.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

آرامش نسبی در بازار سکه - 23 مهر 1398 - 12:33

قیمت سکه تمام‌‌بهار آزادی و امامی به ترتیب به 3 میلیون 970 و 3 میلیون 983 هزار تومان رسید. قیمت دلار در صرافی‌های بانکی 11هزار و350 تومان ارزش‌گذاری شده است.

efbunrxtthlyidkp.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

عقب گرد نرخ سکه/ پوند 14 هزار و 419 تومان - 22 مهر 1398 - 12:21

قیمت ارز و سکه در مقایسه با روزهای گذشته همچنان روند کاهشی را طی کرده است.

oeynqkbnstxlztdy.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت سکه به زیر 4 میلیون رسید - 21 مهر 1398 - 12:5

قیمت سکه تمام‌‌بهار آزادی و طلا به ترتیب به 3 میلیون و 990 هزار تومان و405 هزار و 900 تومان رسید و دلار با قیمت 11 هزار و 403 تومان معامله شد.

kfyrxsilmozavhwf.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

بازار بی تلاطم سکه و طلا/ نرخ لیر به زیر 2 هزار تومان رسید - 20 مهر 1398 - 12:17

قیمت سکه طرح جدیدو طلای 18 عیار در بازار تهران به ترتیب 4میلیون و 5 هزار تومان و 406 هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد و قیمت دلار در صرافی‌های بانکی به 11هزار و 405 تومان رسید..

izwstgr6tsinrfug.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

ثبات نسبی در بازار ارز/ قیمت طلا 407 هزار 900 تومان شد - 17 مهر 1398 - 12:56

قیمت دلار ویورو نسبت به روز گذشته تغییر جزئی داشته و به ترتیب به 11 هزار 409 و 12 هزار 589 تومان رسیده است.

rv3qmrcynuctzvtk.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

سکه تکان نخورد/ لیر ترکیه هزار و 990 تومان - 16 مهر 1398 - 12:38

قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز سه شنبه 16 مهر 98 به 4 میلیون و 10 هزار تومان رسید.

eaacypdohttdngaf.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و ارز اعلام شد/ طلا 406 هزار ۸۰۰ تومان - 15 مهر 1398 - 12:39

قیمت سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید و قدیم در روز دوشنبه 15 مهر 98 به ترتیب به 4 میلیون تومان و 3 میلیون و 999 هزار تومان رسید.

hhrzczkrbfppmfft.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

آرامش نسبی در بازار ارز و سکه/دلار 11 هزار 390 تومان شد - 14 مهر 1398 - 12:9

قیمت سکه طرح جدید وطلای 18 عیار در بازار تهران به ترتیب به 4میلیون و 5هزار تومان و407هزار و700 تومان رسید و دلار 11هزار و 390 تومان ارزش‌گذاری شد.

ukxuuzp7ezsoxeac.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

تغییر جزئی نرخ سکه/یورو 12650 تومان شد - 13 مهر 1398 - 12:8

سکه تمام‌ بهار آزادی در بازار تهران امروز به 4 میلیون و 19 هزار تومان، طلای 18عیار هم 409هزار و 800 تومان و قیمت دلار در صرافی‌های بانکی 11 هزار و 442 تومان ارزش‌گذاری شده است.

dbulclmmbgvh7j65.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

عقب گرد نرخ سکه/ یورو به 12 هزار 590 تومان رسید - 10 مهر 1398 - 12:23

قیمت ارز در مقایسه با روزهای گذشته همچنان روند کاهشی را طی کرده و نرخ سکه طرح جدید و قدیم به ترتیب به 3 میلیون 992 هزار تومان و 3 میلیون 974 هزار تومان تعیین شد.

atcml8qoajau3mqo.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

شیب نزولی نرخ سکه در 9 مهر 98 - 9 مهر 1398 - 12:26

قیمت سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید و طرح قدیم در روز سه شنبه 9 مهر 98 با کاهش چشمگیری مواجه شد و به ترتیب به 3 میلیون و 988 هزار تومان و 3 میلیون و 974 هزار تومان رسید.

ooxvecmwqs2xsqnd.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

روند صعودی قیمت سکه و ارز/ طلا 408 هزار900 تومان شد - 8 مهر 1398 - 12:27

قیمت دلار و سکه طرح جدید در روز دوشنبه 8 مهر ماه به ترتیب 11 هزار 500 تومان و 4 میلیون و 31 هزارتومان معامله شد.

sffuh2j6z1kkvqii.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

طلا به 407 هزار و 500 تومان رسید - 7 مهر 1398 - 12:16

قیمت هر گرم طلای 18 عیار در 7 مهر 98، 407 هزار و 500 تومان اعلام شد.

20cqngjnwddrzahe.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

حرکت معکوس سکه و دلار/طلا 407 هزار تومان شد - 6 مهر 1398 - 12:11

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها امروز 11هزار و 441 تومان و قیمت یورو 12هزار و 700 تومان تعیین شده است.

8qdifrbvodylp5ld.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

دلار دوباره 11 هزار 350 تومان شد - 3 مهر 1398 - 12:27

قیمت دلار و طلا در روز چهارشنبه 3 مهر 98 به ترتیب 11 هزار 350 تومان و 410 هزار 200 تومان معامله شد.

smrjwfwwjomeovje.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

نوسانات جزئی انواع سکه در بازار/ یورو 12 هزار 641 تومان - 2 مهر 1398 - 13:1

در معاملات بازار آزاد، قیمت سکه طرح جدید، امروز سه شنبه 2 مهر 98 به ۴ میلیون و 31 هزار تومان رسید.

bkf8uksjlrezfifo.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت طلا و سکه 1 مهر 98 / دلار 11 هزار 350 تومان - 1 مهر 1398 - 12:48

امروز در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در قیمت 4 میلیون و 11 هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با قیمت 3 میلیون و 984 هزار تومان معامله می‌شود.

hcqeqxu1rroozwrg.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

نرخ انواع ارز ثابت ماند - 31 شهریور 1398 - 12:9

قیمت انواع ارز در مقایسه با روز گذشته ثابت ماند و طلای 18 عیار 409 هزار 300 تومان ارزش گذاری شد.

asnhjslz2srflnih.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

ایست دلار در کانال 11 هزارتومانی/سکه 4 میلیون 88 هزار تومان شد - 30 شهریور 1398 - 12:2

قیمت دلار در روز شنبه 30 شهریور 98 نسبت به روز پنجشنبه ثابت ماند اما قیمت پوند روند صعودی را ثبت کرد. قیمت سکه طرح جدید نیز به 4 میلیون 88 هزار تومان رسید.

fxjz7dhzuxyfnztm.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

نرخ دلار نسبت به روز گذشته بدون تغییر ماند/ سکه ۴ میلیون و ۲۷ هزار تومان - 27 شهریور 1398 - 12:27

امروز چهارشنبه 27 شهریور 98، نرخ دلار ثبات داشته و با قیمت 11 هزار و 400 تومان معامله شده است.

8zjmeqyq.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت سکه 4 میلیون و 23 هزار تومان معامله شد - 26 شهریور 1398 - 12:24

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید به 4 میلیون و 23 هزار تومان و طرح قدیم به 3 میلیون و 990 هزار تومان رسیده است.

jzvqyipjdsqbmiwf.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت طلا و سکه با افزایش جزئی همراه شد/ یورو 12هزار و 650 تومان - 25 شهریور 1398 - 12:24

قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز دوشنبه 25 شهریور 98 به 4 میلیون و 13 هزار تومان رسید و نرخ یورو 12 هزار و 650 تومان معامله می شود.

ctqeolginmaiizva.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت طلا و سکه اعلام شد - 24 شهریور 1398 - 12:54

قیمت سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید و طرح قدیم در معاملات امروز به ترتیب با قیمت ۴ میلیون و 9 هزار تومان و ۳ میلیون و 984 هزار تومان معامله می‌شود.

ixfgedlptyd6dobg.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

افزایش اندک نرخ ارز/ قیمت طلا 413 هزار و 900 تومان - 20 شهریور 1398 - 13:28

نرخ ارز امروز در مقایسه با معاملات اخیر افزایش اندکی داشته و همچنین قیمت طلا به 413 هزار و 900 تومان رسیده است.

hccghzmqjhgqwccu.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

روند افزایشی قیمت طلا و سکه در 17 شهریور 98 - 17 شهریور 1398 - 12:35

امروز قیمت سکه و طلا دوباره روند افزایشی گرفت و قیمت دلار به 11 هزار و 550 تومان رسید.

qbmvfr5ghbgqxtvj.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت سکه و طلا اعلام شد/ دلار 11 هزار 400 تومان - 16 شهریور 1398 - 13:1

قیمت دلار و طلا در روز دوشنبه ۳ تیر ماه به ترتیب ۱۳ هزار ۲۰۰ تومان و ۴۳۹ هزار ۱۰۰ تومان معامله شد.

pe246ayyekhjr6zb.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

کاهش نامحسوس قیمت دلار در بازار ارز - 13 شهریور 1398 - 12:30

قیمت دلار چند روزی است در حدود 11 هزار تومان در نوسان است.

ige3pncqdetdmxkp.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

دلار از کانال 11 هزار تومان عقب نشینی نکرد - 12 شهریور 1398 - 12:36

صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم، 11 هزار و 400 تومان اعلام کرده‌اند.

nlk1cumjuqgdqcao.jpg
«بانک روز» گزارش می دهد؛

قیمت سکه، طلا و ارز در بازار+ جدول - 11 شهریور 1398 - 13:17

امروز قیمت طلا، سکه و انواع ارز در بازار آزاد کاهش یافت و طی این کاهش قیمت، دلار به 11 هزار 250 تومان رسید.

Top