بسته اتحادیه اروپا

ckromiidlbhggrl4.jpg
رئیس کمیته هسته‌ای مجلس:

اعلام بسته اتحادیه اروپا برای ادامه برجام پیش از ۱۳ آبان - 22 مهر 1397 - 10:6

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس گفت: بسته اتحادیه اروپا برای ادامه برجام پیش از ۱۳ آبان اعلام می‌شود.

Top