صندوق بین‌المللی پول

okapi60a.jpg
بانک مرکزی اعلام کرد:

درخواستی برای وام به صندوق بین‌المللی پول ارایه نشده است - 25 فروردین 1398 - 11:40

بانک مرکزی اعلام کرد که درخواستی برای دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول، ارایه نکرده است.

hjwbedpowbkwujt3.JPG
تمجیدصندوق بین‌المللی پول:

یشرفت دولت ایران در شفاف سازی سیاست‌های مالی - 23 آبان 1397 - 15:37

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود ضمن اشاره به چالشی که تحریم‌های آمریکا پیش روی اقتصاد ایران قرار داده، از پیشرفت دولت این کشور در شفاف سازی در سیاست‌های مالی تمجید کرد.

tqqt0qaan1cjgzzx.jpg
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد:

اعضایش متعهد به دستکاری نکردن تعمدی در نرخ ارز شدند - 22 مهر 1397 - 11:41

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد اعضایش متعهد به دستکاری نکردن تعمدی در نرخ ارز به عنوان یک اهرم در مسائل تجاری شدند.

Top