صف خرید و فروش سهام

gygzmumtjqlmiprw.jpg
آخرین تحولات در بورس:

صف خرید و فروش سهام کوتاه شد - 12 آبان 1397 - 15:28

امروز در برخی از سهم‌ها که در هفته گذشته با صف خرید مواجه بودند شاهد کاهش قیمت بودیم. ارزش معاملات نسبت به هفته‌های گذشته کمتر شده و انتظارات از آینده اقتصاد بیش از پیش بر داد و ستدها تاثیرگذار شده است.

Top