آمارگیری نیروی کار تابستان 97

g3jzcpwc4yzuk7we.jpg
بانک روز:

بیکاران ۲۳۷ هزار نفر بیشتر شدند - 13 آبان 1397 - 12:1

بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۰ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۱۲.۲ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، در تابستان ۹۷ بیکار بوده‌اند.

Top