تحویل درهم

bguhzkehq7ennqig.jpg
بانک مرکزی:

تحویل درهم در دوبی و دریافت ریال در ایران - 21 فروردین 1398 - 12:26

بانک مرکزی در جدیدترین تصمیم خود برای کنترل نرخ حواله درهم، به صرافان اعلام کرد می‌توانند درهم در دوبی تحویل داده و ریال آن را در ایران دریافت نمایند.

Top