مالیات سکه

ozcstbnvabjvseks.jpg
معاون سازمان امور مالیاتی:

فقط خریداران سکه از بانک مرکزی مالیات می‌دهند - 29 خرداد 1398 - 13:4

همزمان با اجرایی شدن طرح مالیات بر خرید و فروش سکه و طرح این پرسش که آیا کسانی که در بازار غیر رسمی سکه خرید و فروش کرده‌اند، مشمول مالیات می‌شوند؛ معاون سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که این طرح فقط شامل کسانی می‌شود که از بانک مرکزی سکه دریافت کرده‌...

Top