هاشم میرزاخانی

r0eupxjnrccieady.jpg
بانک روز:

بانک شهر حامی جشنواره فیلم شهر - 26 تیر 1398 - 13:28

دبیر هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر از حمایت بانک شهر از این جشنواره خبر داد و گفت: جشنواره فیلم شهر مورد استقبال بسیاری از هنرمندان است و چنین اقدام فرهنگی از سوی این بانک قابل قدردانی است.

etikkvmtqphfggmg.jpg
بانک روز:

بانک شهر حامی جشنواره فیلم شهر - 26 تیر 1398 - 13:22

دبیر هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر از حمایت بانک شهر از این جشنواره خبر داد و گفت: جشنواره فیلم شهر مورد استقبال بسیاری از هنرمندان است و چنین اقدام فرهنگی از سوی این بانک قابل قدردانی است.

Top